Wilsbeschikkingen, een materie apart


In België wordt een wilsbeschikking ook wel een "levenstestament" genoemd. Een levensbeschouwelijke overtuiging en eventuele instructies voor het levenseinde worden vastgelegd in deze wilsbeschikking. Er zijn twee soorten wilsbeschikkingen in België: de wilsbeschikking inzake euthanasie en de negatieve wilsverklaring. 

  • De wilsbeschikking inzake euthanasie is een document waarin een persoon schriftelijk verklaart dat hij/zij euthanasie wil ondergaan in bepaalde omstandigheden en onder specifieke voorwaarden. De euthanasie moet dan uitgevoerd worden door een arts die de wet inzake euthanasie in acht neemt. 
  • De negatieve wilsverklaring, ook wel "wilsverklaring inzake niet-behandeling" genoemd, is een document waarin iemand schriftelijk vastlegt welke medische behandelingen hij/zij niet meer wil ondergaan als hij/zij niet meer in staat is om zijn/haar wil te uiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het weigeren van levensverlengende behandelingen of kunstmatige voeding. 

Het is belangrijk om te weten dat een wilsbeschikking niet hetzelfde is als een testament. Een testament is een juridisch document waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren. Een wilsbeschikking gaat over de wensen van iemand met betrekking tot zijn/haar leven en gezondheid. 

Met testament bedoelen we documenten waarin een persoon aangeeft wat er met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren na het overlijden. Er zijn heel wat mogelijkheden voor wat er na je dood met je bezittingen dient te gebeuren. Ook is er recent de mogelijkheid van erfovereenkomst. Het zou ons te ver leiden om hier op in te zoomen. Laat je hiervoor bijstaan door je notaris. De zorgvolmacht 

Wel willen we je nog informeren over een bijzonder document dat jou en je familie heel wat leed kan besparen: de zorgvolmacht.  

Een zorgvolmacht is een document waarin iemand een andere persoon, de "gevolmachtigde", de bevoegdheid geeft om beslissingen te nemen over zijn/haar persoonlijke en zakelijke belangen als hij/zij daar zelf niet meer toe in staat is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van ziekte, een ongeval of ouderdom. 

De gevolmachtigde kan optreden als volwaardige vertegenwoordiger van de persoon die de zorgvolmacht heeft opgesteld, en kan dus beslissingen nemen in diens naam en voor diens rekening. Zo kan hij/zij bijvoorbeeld medische beslissingen nemen, financiële zaken regelen, contracten afsluiten, belastingaangiften doen, etc. 

Een zorgvolmacht kan op elk moment worden opgesteld, door elke persoon die handelingsbekwaam is en dus nog in staat is om zijn/haar wil te uiten. Het is belangrijk om dit op tijd te doen, want als de persoon niet meer in staat is om zelf te beslissen, kan het te laat zijn om nog een zorgvolmacht op te stellen. 

Het opstellen van een zorgvolmacht gebeurt bij voorkeur in overleg met een notaris, maar dit is niet verplicht. Wel moet de zorgvolmacht altijd schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door de persoon die de volmacht geeft en de gevolmachtigde. De zorgvolmacht moet bovendien worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, zodat het voor iedereen duidelijk is wie gemachtigd is en waarvoor. 

Het voordeel van een zorgvolmacht is dat de persoon die deze opstelt zelf kan bepalen wie de gevolmachtigde wordt en welke bevoegdheden deze krijgt. Op die manier kan hij/zij er zeker van zijn dat de juiste persoon de juiste beslissingen zal nemen als hij/zij daar zelf niet meer toe in staat is. 

Conclusie 

Kortom, er bestaan verschillende soorten documenten die je kunnen helpen om jouw nalatenschap goed te regelen. Het is belangrijk om hier goed over na te denken en de juiste keuze te maken voor jouw situatie. Laat je daarom bijstaan door een notaris of andere deskundige om jouw wensen op de juiste manier vast te leggen. 

In de kijker