Geldigheid voorschrift


Een wettelijk voorschrift moet volgende gegevens bevatten 

  • RIZIV-nummer van voorschrijvende arts in cijfers en in streepjescode.
  • Naam en voornaam van voorschrijvende arts.
  • Naam én voornaam voluit van patiënt.
  • Details van de voorgeschreven producten.
  • Stempel met naam en adres van arts.
  • Eigenhandige ondertekening én datering.
  • Mogelijkheid om latere uitvoerdatum in te vullen.
  • Ruimte voor apotheker om patiënt- en apotheekgegevens af te drukken

Een voorschrift is geldig indien het beantwoordt aan bovenvermelde omschrijving

Indien er terugbetaalde geneesmiddelen zijn voorgeschreven, is het voorschrift geldig voor terugbetaling tot het einde van de derde maand na datering van het voorschrift. De arts kan de geldigheid van het voorschrift verlengen door een tweede datum in te vullen, in zone 7. Dan blijft het voorschrift geldig tot het einde van de derde maand na deze tweede datum. Opgelet: indien in vak 7 een tweede datum staat, dan mag dit voorschrift NIET vóór die datum worden afgehaald, niettegenstaande dat er vermeld staat: vanaf voornoemde datum of vanaf (RIZIV-reglementering).

Uitstel van aflevering (UA):

Het kan voorvallen dat de arts je meerdere geneesmiddelen heeft voorgeschreven op het zelfde briefje en dat u nog voldoende stock in huis heeft van bijv. geneesmiddel X. Wij kunnen je dan een formulier van 'Uitgestelde aflevering' bezorgen voor geneesmiddel X. Dit formulier vervangt je voorschrift. Het blijft echter slechts even lang geldig als het oorspronkelijke voorschrift. Je kan dan het geneesmiddel X komen halen wanneer je het nodig heeft. Dit formulier geldt enkel voor de terugbetaalde geneesmiddelen. Voor de niet-terugbetaalde maken we je een 'Memo', waarvan de houdbaarheid onbeperkt is.

Per voorschrift kan de arts van een terugbetaalde specialiteit slechts één verpakking voorschrijven, dus meerdere voorschriften voor meerdere dozen. Voor niet-terugbetaalde kan de arts meerdere verpakkingen op één voorschrift schrijven.

In de kijker